14 Lutego 2024

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Złotoryjskiego Drukuj

Uczestnicy Posiedzenia siedzący na sali obrad, w tle baner DIR
Posiedzenie Rady...

13 lutego 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR  Powiatu Złotoryjskiego, w którym uczestniczył przedstawiciel WIORiN we Wrocławiu Oddział w Złotoryi. Zebranym na posiedzeniu członkom i delegatom DIR przedstawione zostały informacje związane m.in. z bieżącą działalnością Oddziału, w tym dotyczące spraw z zakresu nadzoru  nad zdrowiem roślin, nasiennictwem oraz ochroną roślin i nawozami. Przypomniano także o wymaganych szkoleniach i obowiązku badania opryskiwaczy. Poruszono zagadnienia dotyczące agrofagów kwarantannowych ziemniaka i przypomniano o obowiązku rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych producentów tych roślin.


lista aktualności