29 Grudnia 2021

Nielegalne środki ochrony roślin na terenie powiatu wrocławskiego Drukuj

Pomieszczenie z widocznymi kartonami oraz pojemnikami ze środkami ochrony roślin
Pomieszczenie z...

W dniu 1 grudnia 2021 r. pracownicy Wojewódzkiego inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wykryli na terenie powiatu wrocławskiego nielegalne środki ochrony roślin zaopatrzone w etykiety pisane cyrylicą. Informacja o przesyłce zawierającej środki ochrony roślin została przekazana przez funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Podczas oględzin stwierdzono ok. 900 sztuk opakowań o łącznej wadze ok. 0,5 tony. Ujawnione środki ochrony roślin są niewiadomego pochodzenia i istnieje podejrzenie, że mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia w związku z czym pod żadnym pozorem nie powinny być wprowadzane do obrotu i stosowane na terenie Polski.