21 Lutego 2024

Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego Drukuj

Kierownik Oddziału przemawiająca na sali obrad. Dookoła uczestnicy Forum
Forum Rolnicze...

20.02.2024 r. odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego, którego organizatorami byli przewodniczący Rady Powiatowej DIR – p. Roman Pastuch i Wójt Gminy Lubin - p. Tadeusz Kielan. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prezes Zarządu DIR we Wrocławiu-p. Ryszard Borys, przedstawiciele jednostek działających na rzecz rolnictwa oraz rolnicy. Czynny udział w spotkaniu wzięła także p. Sabina Mierzwiak - kierownik WIORiN  we Wrocławiu Oddziału w Lubinie, która przedstawiła planowane do realizacji działania Oddziału w zakresie przestrzegania przez podmioty przepisów w zakresie zdrowia roślin, nasiennictwa oraz ochrony roślin i nawozów. Szczególny nacisk został nałożony na zagadnienia związane z wymaganiami odnośnie przemieszczania ziemniaków konsumpcyjnych do innych krajów UE oraz zagrożeń powodowanych przez bakteriozę pierścieniową ziemniaka i śluzaka. Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące obrotu i stosowania środków ochrony roślin w aspekcie ochrony zapylaczy, w tym konieczność wykonywania badań technicznych opryskiwaczy polowych oraz szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony. Poruszono także kwestie związane z zagrożeniami związanym z zakupem i stosowaniem nieoryginalnych środków ochrony roślin.

 


lista aktualności