Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Biuro Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej

Kontakt email do Biura: 

 

 

 

Agnieszka Sahajdak
Dyrektor Biura
tel. 22 652-93-20

 1. Kierowanie pracami Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej.
 2. Współpraca w zakresie problematyki fitosanitarnej z instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi oraz służbami ochrony roślin innych państw.

 

 

Barbara Uznańska
główny specjalista
tel. 22 652-93-00

 1. Kontrola na obecność agrofagów kwarantannowych i regulowanych agrofagów niekwarantannowych.
 2. Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofagów kwarantannowych.
   

Ewa Półtorak
główny specjalista
tel. 22 652-92-98

 1. Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin
 2. Przemieszczanie materiałów roślinnych w ramach UE.
 3. Programy „Survey”.
   
Anna Stepnowska
główny specjalista
tel. 22 652-92-99
 1. Kontrola, zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofagów kwarantannowych, w tym nowe zagrożenia fitosanitarne.
 2. Sprawozdawczość wyników kontroli na rzecz Komisji Europejskiej.
 3. Przemieszczanie materiałów roślinnych w ramach UE, w szczególności przesyłki zakwestionowane w przemieszczaniu do oraz z Polski.
 4. Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin.
   

Michał Lipiński
st. specjalista

tel. 22 652-92-93

 1. Rozpatrywanie wniosków o dotacje z zakresu zwalczania agrofagów szkodliwych.
 2. Przemieszczanie materiałów roślinnych w ramach UE, w szczególności ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE.
 3. Nadzór w zakresie fitosanitarnym nad systemami informatycznymi, wykorzystywanymi przez PIORiN.
   
Anna Filiks
specjalista
tel. 22 652-92-97
 1. Obsługa eksportu towarów roślinnych do krajów nienależących do UE (poza UE).
   
Aleksander Hankiewicz
specjalista
tel. 22 652-93-35
 1. Obsługa eksportu towarów roślinnych do krajów nienależących do UE (poza UE).
 2. Zabiegi i znakowanie opakowań drewnianych (DMO) wg. standardu ISPM 15.
   
Julia Górecka-Podstawka
starszy specjalista
tel. 22 652-93-51
 1. Graniczna kontrola fitosanitarna towarów roślinnych, importowanych spoza UE.
 2. Prace naukowo-badawcze z wykorzystaniem agrofagów kwarantannowych lub materiałów roślinnych nie spełniających wymagań fitosanitarnych.
 3. Współpraca w zakresie fitosanitarnym z instytutami i innymi jednostkami naukowo-badawczymi.
   

Zbigniew Sygut

starszy specjalista

 

 

 

 

Zgłoś błąd