Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Biuro Dyrektora Generalnego

 

Kalina Kłobukowska
tel. 22 652-93-13
Dyrektor Biura
   

Klaudia Baranowska
Starszy specjalista

tel. 22 652-93-44

starszy specjalista do spraw kadr

Lidia Lech

Specjalista

tel. 22 652 93 39

specjalista do spraw kadr

Grażyna Makowska

Główny specjalista

tel. 22 652-91-27

główny specjalista do spraw kadr

Agnieszka Kustosz

Główny specjalista

tel. 22 652-93-59

Stanowisko ds. BHP i PPoż. oraz RODO

Anna Matusiak

Główny specjalista

tel. 22 652-93-27

Stanowisko ds. Archiwum
   

 

Zgłoś błąd