Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Biuro Dyrektora Generalnego

 

Kalina Kłobukowska
tel. 22 652-93-13
Dyrektor Operacyjnyt
   

Agnieszka Kustosz

Główny specjalista

tel. 22 652-93-59

Stanowisko ds. BHP i PPoż. oraz RODO

Anna Matusiak

Główny specjalista

tel. 22 652-93-27

Specjalista ds. obsługi dokumentacji, gospodarka materiałowa
   

 

Zgłoś błąd