Łodzkie
Strona główna
Organizacja i kompetencje
Komunikaty
Adresy
Prawo
Ogłoszenia
Załatwianie spraw
Informacje
Instrukcja
Rejestr zmian
Linki
Kontakt
Strone odwiedzono: 13356

 

 

 

Dariusz Cyppel
2014-02-07 11:13

WITAMY NA STRONIE  

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ŁODZI

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi jest aparatem pomocniczym Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który wykonuje w imieniu Wojewody Łódzkiego zadania i kompetencje określone w przepisach szczegółowych i wchodzi w skład administracji zespolonej Wojewody Łódzkiego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi powstał w wyniku połączenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Wojewódzkiego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Nasiennictwa 1 kwietnia 2002 r. (zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253).

Działalność merytoryczna WIORiN w Łodzi oparta jest na Ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późniejszymi zmianami) i innych aktach prawnych.

Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi znajduje się pod adresem: www.piorin.gov.pl/lodz

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi jest na bieżąco rozbudowywany i aktualizowany. Jeżeli jednak nie znaleźliście Państwo informacji, której szukaliście w naszym Biuletynie prosimy o poinformowanie nas o tym. Kontaktować proszę się poprzez pocztę elektroniczną: wi-lodz@piorin.gov.pl, Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, pod numerem telefonu: 42 611-66-60, faxu: 42 633-83-89 lub na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewna 13A, 94-250 Łódź. Osoba kontaktowa Dariusz Cyppel.

 

Dariusz Cyppel
2013-08-30 09:05