Slaskie

Adres skrzynki

Sławomir Chowański
2013-09-25 09:07
BIP Katowice
Status prawny WIORiN
Organizacja WI
Organy Inspekcji
Struktura własności
Zasady funkcjonowania
Dofinansowanie z WFOŚiGW
Sposób i tryb załatwiania spraw
Stanowienie aktów prawnych
Stan przyjmowanych spraw
Regulamin przeprowadzania kontroli
Laboratorium wojewódzkie
Prowadzone rejestry
Zamówienia publiczne
Służba cywilna
Komunikaty
Sygnalizacja
Rejestry działalności regulowanej
Instrukcja obsługi
Zalecenia
Kontakty
Strone odwiedzono: 138351
Pracownicze

Kontrole innych organów

Kontrole organów zewnętrznych

Kontrole Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa .

LP
Treść ogłoszenia Status Plik
1
Protokół kontroli ( 4 strony ) aktualny

Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz

2
Wystąpienie aktualny Pobierzasdf asfasf
2009-03-23 09:12