24 Lipca 2017

Przegląd Oddziałów Granicznych Drukuj

W dniach 20-21 lipca 2017 r. główny inspektor Andrzej Chodkowski wraz z dyrektor Agnieszką Sahajdak wizytował Oddziały Graniczne PIORiN w województwach: lubelskim i podkarpackim. Celem spotkań z inspektorami w Koroszczynie, Dorohusku, Hrebennem, Medyce i Korczowej było omówienie warunków technicznych oraz organizacji pracy przy wykonywaniu kontroli fitosanitarnej importowanych do Polski roślin i produktów pochodzenia roślinnego. Wnioski z przeprowadzonej oceny zostały omówione z Panem Przemysławem Czarnkiem, wojewodą lubelskim oraz Panią Ewą Leniart, wojewodą podkarpackim. Wdrożenie podjętych ustaleń przyczyni się do lepszej ochrony terytorium Rzeczypospolitej przed zagrożeniami związanymi z transgranicznym obrotem towarami roślinnymi.


lista aktualności