Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Druki dotyczące działu nadzoru nasiennego

Pliki do pobrania

Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców
Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym w okresie sprawozdawczym
Sprawozdanie o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD własnych odmian
Wniosek o pozwolenie na zastosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym
Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego
Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie oceny polowej
Wniosek o dokonanie oceny plantacji jednorocznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych porzeczki i agrestu
Wniosek o dokonanie oceny polowej plantacji truskawek
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla sadzeniaków ziemniaka
Załącznik do wniosku plantacji matecznej porzeczki i agrestu
Załącznik do wniosku pozostałych plantacji nasiennych
Wniosek o odpłatne wydanie etykiet/paszportów roślin dla kwalifikowanego materiału szkółkarskiego
Oświadczenie dostawcy materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kwalifikowany

Druki dotyczące działu nadzoru fitosanitarnego

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego
Zlecenie wykonania badań laboratoryjnych
Wniosek o wydanie paszportów roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia - przemieszczanie ziemniaków
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców

Druki dotyczące działu ochrony roślin i techniki

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Druki dotyczące pracowni oceny nasion

Pliki do pobrania

Dokument towarzyszący dla materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szare etykiety urzędowe rolnicze)
Wniosek o wydanie niezadrukowanych etykiet urzędowych.
Wniosek o wydruk etykiet urzędowych

Druki inne

Pliki do pobrania

Kwestionariusz osoby ubiegajcej się o zatrudnienie
Wniosek o przyznanie paczki świątecznej dla emeryta ( z ZFŚS) (należy składać corocznie do 31 marca )
Zgłoś błąd