Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Polecamy

Wybierz WIORiN

Ostatnie zmiany na stronie:

  1. Zamieszczono ofertę pracy w Biurze Ochrony Roślin i Techniki
  2. Zaktualizowano wykaz ekologicznego materiału siewnego oraz wykaz dostawców tego materiału
  3. Zamieszczono standard EPPO nr 4/35 dotyczący badania gleby pod kątem nicieni z rodzajów Longidorus i Xiphinema 
  4. Dodano przepisy Sudanu w zakresie wymagań fitosanitarnych dla towarów pochodzenia roślinnego
  5. Zaktualizowano zasady przemieszczania bulw ziemniaków do UE
Zgłoś błąd