Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Polecamy

Wybierz WIORiN

Ostatnie zmiany na stronie:

  1. Zamieszczono zaktualizowany rejestr zakładów spełniających warunki produkcji wyrobów z drewna
  2. Dodano przepisy fitosanitarne Iranu
  3. Opublikowano zaktualizowane metodyki IP jabłek i borówki wysokiej
  4. Wykaz produktów podlegających tymczasowemu zawieszeniu w imporcie do Algierii 
  5. Dodano informację o wynikach oceny polowej plantacji nasiennych w 2017 r.
Zgłoś błąd